Polityka prywatności
i komunikat prawny

Komunikat prawny

EXELTIS i/lub CHEMO utrzymują tę witrynę („Witrynę“) wyłącznie w celach informacyjnych i komunikacyjnych. Należy pamiętać, że dostęp do Witryny oraz jej konsultowanie i korzystanie z niej są regulowane przez poniższy Regulamin („Regulamin“) oraz wszystkie obowiązujące przepisy.

Regulamin

Należy przyjąć, że wszystkie informacje zawarte na stronie są objęte prawem własności firm Exeltis i/lub Chemo i że są one chronione prawem autorskim. Należy również przyjąć, że nie można używać żadnych informacji lub materiałów Witryny, ani wprowadzać linków do informacji lub materiałów Witryny bez pisemnej zgody Exeltis i/lub Chemo, o ile wyraźnie na to nie zezwolono w niniejszym Regulaminie lub w tekście znajdującym się na Witrynie.

Użytkownik może swobodnie przeglądać Witrynę, ale dostęp do informacji (takich jak teksty, obrazy, pliki audio i wideo) są ograniczone do celów niekomercyjnych.

W żadnym wypadku nie można uznać, że któryś z elementów tej Witryny stanowi w sposób pośredni lub bezpośredni udzielenie licencji lub prawa do korzystania z praw własności intelektualnej Exeltis i/lub Chemo lub jakichkolwiek informacji lub materiałów zawartych w Witrynie; w związku z tym, bez pisemnej zgody Exeltis i/lub Chemo, użytkownik nie ma uprawnień do rozpowszechniania, modyfikowania, komunikowania, ponownego wykorzystania, ponownej publikacji lub wykorzystania informacji zawartych w Witrynie w żadnym celu, chyba że wyraźnie zostanie to zaznaczone w niniejszym Regulaminie lub w tekście znajdującym się na Witrynie.

Exeltis i/lub Chemo utrzymują Witrynę wyłącznie w celach informacyjnych i komunikacyjnych i prowadzi odpowiednie starania mające na celu dostarczenie rzetelnych i aktualnych informacji, lecz Exeltis i/lub Chemo nie odpowiadają za dokładność informacji i materiałów na Witrynie, ani ich nie gwarantują.

Informacje o produkcie zawarte na Witrynie nie mają na celu zapewnienie pełnej informacji medycznej. Exeltis i/lub Chemo nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za wszelkie działania podjęte na podstawie informacji przedstawionych w Witrynie, a użytkownik akceptuje, że dostęp do oraz korzystanie z tej Witryny oraz informacje i materiały w niej zawarte odbywają się na jego własne ryzyko. Exeltis i/lub Chemo nie ponoszą odpowiedzialności prawnej ani jakiejkolwiek innej za ewentualne niedokładności lub pominięcia w treści Witryny.

Informacje zawarte na Witrynie powinny zostać ocenione przez użytkownika i jego lekarza lub pracownika służby zdrowia z odpowiednią ostrożnością. Exeltis i/lub Chemo nie dostarczają osobistej diagnozy lekarskiej ani wskazówek dotyczących leczenia lub zaleceń lekarskich. Należy zawsze uzyskać pełne informacje o produktach w porozumieniu z lekarzem lub pracownikami służby zdrowia, w tym te związane z prawidłowym korzystaniem z dowolnego naszego produktu.

Exeltis i/lub Chemo nie oświadczają ani nie gwarantują, że korzystanie przez użytkownika z jakichkolwiek informacji lub materiałów zawartych w Witrynie nie może naruszać praw osób trzecich. Ta Witryna może zawierać informacje na temat produktów za całego świata i jest możliwe, że niektóre z nich nie są dostępne we wszystkich krajach. Istnienie numeru katalogowego produktu na Witrynie nie oznacza, że ten produkt jest lub będzie dostępny w kraju użytkownika. Nie należy interpretować jakichkolwiek treści tej strony jako promocji lub reklamy produktu czy korzystania z produktu, jeżeli produkt ten nie jest dostępny lub nie jest dozwolony w danym kraju.

Korzystanie z Witryny lub jej konsultowanie odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Exeltis i/lub Chemo nie ponoszą odpowiedzialności za szkody (bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie, karne lub inne) wynikające z dostępu do Witryny lub jej treści lub korzystania z nich. Wszystkie elementy Witryny są dostępne bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym, między innymi, bez gwarancji zdolności handlowej, przydatności do określonego celu lub braku naruszenia.

Z wyłączeniem Polityki prywatności znajdującej się poniżej, informacje i materiały przesyłane do Witryny przez użytkownika są uznawane i traktowane jako niepoufne i nieobjęte prawem własności. Exeltis i/lub Chemo będą mogły używać do dowolnych celów wszystko, co użytkownik prześle lub opublikuje. Ponadto Exeltis i/lub Chemo mogą używać w dowolnym celu wszelkie pomysły, idee, know-how lub techniki zawarte w jakiejkolwiek informacji lub materiale wysłanym do serwisu w dowolnym celu.

Linki do stron osób trzecich są udostępnione dla wygody i na rzecz użytkownika. Należy pamiętać, że warunki korzystania i Polityka prywatności witryn osób trzecich mogą się różnić od Regulaminu i Polityki prywatności niniejszej Witryny. Exeltis i/lub Chemo nie ponoszą odpowiedzialności za treści stron, do których linki udostępnia na Witrynie. Dostęp użytkownika do innych stron przy użyciu tych linków odbywać się będzie na jego własne ryzyko.

Exeltis i/lub Chemo nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, ani też wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inną własność użytkownika, wynikające z dostępu do Witryny lub korzystania z niej, ani za pobieranie dowolnego materiału, danych, tekstów, zdjęć, wideo lub audio z Serwisu.

Exeltis i/lub Chemo mogą zmodyfikować w dowolnym momencie niniejszy Regulamin poprzez aktualizację tej strony. Ewentualne zmiany dotykają bezpośrednio użytkownika, dlatego powinien on okresowo odwiedzać tę stronę, aby sprawdzić Regulamin, któremu podlega w danym momencie.

Polityka prywatności

Zgodnie z przepisami ustawy organicznej 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych (hiszp. LOPD), informujemy, że Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w plikach objętych nazwą KOMUNIKACJA, za które są odpowiedzialne EXELTIS i/lub CHEMO, wyłącznie w celu zarządzania konsultowanymi informacjami.

Właściciel danych osobowych może skorzystać z praw dostępu do swoich danych, sprostowania ich, odwołania i sprzeciwu wobec nich na zasadach określonych w przepisach prawa. W tym celu należy wysłać pisemny wniosek na adres: Manuel Pombo Angulo, 28 3ª planta 28050 Madryt, Hiszpania.