O Exeltis

Exeltis jest organizacją wyraźnie ukierunkowaną na innowację, doskonałość oraz opiekę zdrowotną i nastawioną na przewodzenie w sektorze farmaceutycznym.

O nas

Krok w kierunku poprawy zdrowia

Exeltis powstaje w wyniku naturalnej ewolucji i zrównoważonego wzrostu działalności biznesowej marki CHEMO, kompleksowej grupy firm sektora nauk o zdrowiu. W ten sposób łączy wiedzę i doświadczenie Grupy z innowacyjnym duchem Exeltis. W rezultacie staje się globalną organizacją o dużej zdolności do odkrywania, rozwijania, produkowania i wprowadzania do obrotu w wielu częściach świata leków i wyrobów medycznych, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia milionów ludzi.

Dobre samopoczucie i zdrowie ludzi naszą siłą napędową

Ludzie są dla nas racją bytu i siłą przewodnią w naszym codziennym życiu. W celu zapewnienia lepszych rozwiązań terapeutycznych i dotarcia do większej liczby ludzi na całym świecie Exeltis rozszerza swoją działalność na różnych kontynentach, przyczyniając się w ten sposób do zapewnienia większej liczbie pacjentów szybkiego i skutecznego dostępu do naszych leków i produktów.

Organizacja z duchem przedsiębiorczości w nieustannej ewolucji

Wypełniona duchem innowacyjności, wykorzystuje całą zdobytą wiedzę, swoje zasoby i wielki kapitał ludzki w celu opracowywania rozwiązań, które spełnią niezaspokojone potrzeby pacjentów. Chęć kroczenia do przodu i znalezienia nowych terapii prowadzi Exeltis do połączenia sił z innymi wiodącymi firmami w branży, dzielącymi jej pasję, i budowania partnerstwa umożliwiającego wspólny rozwój w zakresie opieki zdrowotnej.

Naszą główną misją jest odmiana życia milionów ludzi, rodzin i pracowników służby zdrowia poprzez nasze wysiłki mające na celu zapewnienie dostępu do skutecznych i wysokiej jakości rozwiązań terapeutycznych oraz rozwiązań w zakresie zdrowia w przyszłości. Stawiamy na innowację i badania, aby zaoferować nowe i lepsze terapie, a naszą pasją i pragnieniem jest dotarcie do wszystkich zakątków świata.

Co nas definiuje?

„Exeltis to gloryfikacja doskonałości, innowacyjności i różnorodności“"

Nasza filozofia, nasz sposób bycia i pracy, które nas odróżniają, są zawarte w idei „Rethinking Healthcare“.

 • Duch przedsiębiorczości i innowacyjności.
 • Nonkonformistyczna nietradycyjna organizacja.
 • Zrównoważony rozwój skupiony na poprawie zdrowia ludzi.
 • Globalna wizja i lokalne działania.
 • Innowacja w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem.
 • Prężna i nieustanna ewolucja.
 • Specjalizacja, elastyczność, kreatywność, pasja i motywacja cechami naszego zespołu.
Kluczowe dane
 • Globalna organizacja obecna w ponad 40 krajach.
 • Około 4000 pracowników dążących do poprawy zdrowia ludzi.
 • Solidna pozycja na rynku zdrowia kobiety oraz w innych obszarach, takich jak układ oddechowy, dermatologia i okulistyka.
 • Portfel ponad 300 leków i produktów dostępnych dla milionów osób.
 • Solidna struktura handlowa z około 2000 przedstawicieli medycznych.
 • Innowacyjna organizacja o stałym wzroście i ciągłym rozwoju mająca ponad 30 filii na całym świecie.
 • Doskonałość, różnorodność i integralność działalności.
 • Globalna sieć produkcji w Europie, Ameryce i Azji.
Kamienie milowe
2003

Grupa CHEMO rozpoczyna działalność w branży markowych leków w Europie wraz z zakupem 50% Effik, firmy specjalizującej się w ginekologii.

2005
2007

Zostają zawarte strategiczne porozumienia, które umożliwiają wejście na rynki: Azji – za pośrednictwem Sinensix Pharma (Tajlandia, Wietnam), Rosji i krajów WNP – za pośrednictwem nowej spółki zależnej BC Pharma oraz Meksyku – za pośrednictwem Ele Mexico.

2008

Dalszy wzrost w Azji dzięki Chemo Wanbang Biopharma i Chemway.

Umowa w zakresie wprowadzenia do obrotów nowego i unikalnego produktu do leczenia stopy cukrzycowej.

2009
2010

Rozszerza swoje możliwości produkcyjne i ekspansję w Ameryce wraz z wejściem na rynek USA za pośrednictwem Everett Labs i włączęniem do grupy Altian Pharma (Ameryka Środkowa), VvT Pharma (Paragwaj) i Everett (USA).

Zwiększa swoją obecność w Europie poprzez dostęp do rynku podstawowego, w Niemczech, za pośrednictwem Velvian, a następnie do rynku w Polsce i Europie Wschodniej, na które weszła już wcześniej wraz z LadeePharm i Temapharm.

2012

Konsolidacja na rynku w południowo-wschodniej Azji dzięki Nufarindo (Indonezja) i Exeltis Malezji, rozpoczęcie działalności w Indiach wraz z nowym partnerem Ordain i ekspansja W Europie wraz z wejściem na rynki Austrii – za pośrednictwem Velvian i Szwajcarii – za pośrednictwem Veldana. Równocześnie umacnia swoją obecność w Ameryce dzięki Eticos (Paragwaj).

Utworzenie Ladee Pharma Research Institute (LPRI), ośrodka badawczego poświęconego rozwojowi nowych produktów, głównie w obszarze zdrowia kobiety.

2013

Wejście na rynek w Afryce wraz z nabyciem Pharma Althea, a konkretnie na rynek marokański, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia kobiety, obszaru, w którym jesteśmy liderami.

Powstanie Exeltis, wynik ewolucji i stałego wzrostu marki w zakresie biznesu farmaceutycznego.

Exeltis umacnia swoją obecność w Stanach Zjednoczonych. Nabywa 100% amerykańskiej firmy Quinnova Pharmaceuticals, specjalizującej się w szerokiej gamie produktów dermatologicznych.

2014

Exeltis nabywa turecką firmę farmaceutyczną Embil, założoną ponad 90 lat temu i jedną z wiodących producentów farmaceutycznych w Turcji, co inicjuje naszą obecność w tym kraju, a także nasze wejście na ten strategiczny rynek o dużym potencjale.

 • 2003
 • 2005
  2007
 • 2008
 • 2009
  2010
 • 2012
 • 2013
 • 2014
Nasze zaangażowanie

„Doskonałość, poszanowanie, odpowiedzialność i uczciwość to wartości, które charakteryzują naszą działalność“

Zobowiązanie wobec zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi

Pracujemy codziennie, aby spełniać nasze zobowiązania. Wszystkie nasze wysiłki, zasoby i kapitał ludzki mają na celu służyć ludziom, tak by nasze leki zapewniły poprawę ich zdrowia.

Ze względu na naszą pasję, jaką jest dostarczanie rozwiązań dla ludzi na całym świecie i zapewnienie skutecznego i szybkiego do nich dostępu, zawieramy porozumienia i rozwijamy się na różnych kontynentach.

Odpowiedzialność w naszej działalności

Zdając sobie sprawę z istotnego wpływu, jaki nasza działalność ma na jakość życia ludzi, nasza odpowiedzialność nie ogranicza się do dostarczania rozwiązań medycznych, lecz obejmuje zapewnienie ich zgodnie z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa.

Wszystkie nasze procesy biznesowe są zgodne z surowymi normami i spełniają wymogi określone przez obowiązujące międzynarodowe przepisy i wytyczne, jak również naszą politykę jakości i bezpieczeństwa.

Odpowiedzialne praktyki

Zarządzanie oddziaływania na środowisko naturalne oraz ochrony i poprawy jakości środowiska, w którym firma prowadzi swoją działalność, jest jednym z naszych priorytetów skierowanych na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju.

Exeltis, w ramach mocnego zobowiązania do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny, pracuje nad ciągłym doskonaleniem procesów, produktów i usług w celu zminimalizowania wpływu działalności produkcyjnej, obiektów i biur na całym świecie, zapewnienia skutecznego zarządzania odpadami i efektywnego wykorzystania zasobów oraz promowania postaw ekologicznych obejmujących całą strukturę organizacji.

Zobowiązanie na rzecz chorób zaniedbywanych

Za pośrednictwem Fundacji Mundo Sano Exeltis pracuje w celu zmniejszenia wpływu zaniedbywanych chorób tropikalnych (ang. NTDs), takich jak choroba Chagasa i denga, realizując działania w zakresie badań, profilaktyki i leczenia tych chorób, które dotykają tysięcy milionów ludzi na całym świecie, zwłaszcza w krajach mniej rozwiniętych.

Mundo Sano jest częścią globalnego sojuszu, którego liderem jest Fundacja Billa i Melindy Gates’ów skierowanej na koordynowanie działań na rzecz wzmocnienia kontroli lub eliminacji 10 zaniedbywanych chorób tropikalnych (ang. NTDs) w ramach wspierania celów określonych przez Światową Organizację Zdrowia (ang. WHO) i Milenijne Cele Rozwoju (ang. MDG) Organizacji Narodów Zjednoczonych na rok 2020.

Chcesz wiedzieć więcej?

Odwiedź w takim razie stronę internetową Mundo Sano.

Mundo sano

PRZEJDŹ NA STRONĘ