B+R

Pracujemy dzisiaj dla zdrowia w przyszłości
Nasza misja
  • Zapewnianie rozwiązań zaawansowanych, skutecznych i lepiej tolerowanych przez pacjentów, ich rodziny, lekarzy i ogólnie rzecz biorąc społeczeństwo.
  • Poszerzanie możliwości terapeutycznych w leczeniu chorób.
  • Zaspokajanie potrzeb pacjentów i pracowników służby zdrowia.
  • Przekształcanie naszej wiedzy w nowe rozwiązania terapeutyczne w zakresie istniejących już cząsteczek.
  • Zrozumienie potrzeb pacjentów i lekarzy oraz badania obszarów, które są dla nas priorytetowe i w których mamy doświadczenie.
  • Poprawa naszej zdolności do odkrywania i rozwoju innowacyjnych leków drogą porozumienia i współpracy z naszymi naukowcami, lekarzami i ośrodkami badawczymi.
Ośrodki B+R
„Dla nas wiedza jest kluczowym czynnikiem dla rozwoju i realizacji naszego zobowiązania wobec zdrowia i dobrobytu ludzi“

Działalność badawcza Exeltis rozwija się w synergii z potencjałem badawczym grupy CHEMO, zasobów naszych filii rozsianych po całym świecie oraz firmowego ośrodka badań LPRI_LadeePharma Research Institute specjalizującego się w badaniach i rozwoju nowych produktów fazy I do momentu ich zatwierdzenia.

Ta aktywna wyrównana współpraca pozwala Exeltis na kroczenie do przodu i generowanie portfela zróżnicowanych projektów.

Mapa synergii
Exeltis B+R
Umiejętności i możliwości badawcze grupy CHEMO.
Linie badawcze: Zdrowie kobiety, Drogi oddechowe i wiele innych.
Zasoby badawcze filii Exeltis.
LPRI - Ladee Pharma Research Institute
Elastyczna organizacja specjalizująca się w Zdrowiu Kobiety, zdolna do przeprowadzenia badań i opracowania rozwiązań w innych obszarach terapeutycznych. LPRI ma zrównoważony portfel na różnych etapach rozwoju.